Interimmanager

Mensen kunnen zich op eigen kracht blijven verbeteren. Maar als een organisatie voor een veranderopgave of acuut probleem staat, kan interim-management zinvol zijn. Wanneer kom ik in beeld? Bij:

  • het aansturen van team communicatie bij afwezigheid van de manager
  • het toekomstgericht inrichten en/of door ontwikkelen van team communicatie
  • het positioneren en omgevingsbewuster maken van team communicatie
  • het creëren van balans tussen de vraag naar en aanbod van communicatieondersteuning
  • het communicatiever maken van de organisatie (via uitrol factor B en C)
  • het communicatief begeleiden van een (breed) verandertraject.

Het succes staat of valt met het enthousiasme over, de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de (verander-)aanpak. Door opleidingen en diverse opdrachten heb ik veel relevante kennis en ervaring opgedaan in verandertrajecten. Daarbij richt ik mij altijd op deuren, niet op muren. Collega's vinden mij een coachend leidinggevende, die kan sturen als het nodig is.

Coach-on-the-job

Elk mens en elk team heeft een eigen drijfveer binnen de gegeven context. Ik stimuleer professionals en teams om stappen te zetten. Nuchter: wat motiveert jou en wat zou je (nog) willen bereiken? Wat bindt het team? Hoe zit het met de vaardigheden, op individueel en teamniveau? Vaak geef ik de aanzet voor een andere aanpak, gevolgd door het faciliteren van de teamleden hierin. Zodat zij vanuit zichzelf en met elkaar de verandering kunnen realiseren die blijvend én nodig is voor de organisatie. 

Het KNAW Humanities Cluster, De Consumentenbond, Provincie Utrecht, de waterschappen Delfland en Schieland en de Veiligheidsregio ZH-Zuid hebben mij als interim manager communicatie ingezet.