Portfolio

Wil je meer lezen over wat collega's van mij vinden of wat ik gedaan heb? Lees hieronder over mijn opdrachten en bekijk mijn referenties. Of lees mijn profiel op Linkedin of CV.

Beschrijving opdrachten

- Teamleider Communicatie gemeente Neder-Betuwe dec 2021 - jan 2023
- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, sept 2020 - sept 2021
- Teamleider Communicatie KNAW Humanities Cluster, okt 2019 - jan 2020
- Manager Bestuur en Communicatie, HH Delfland, mrt - dec 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016
- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014

De provincie Utrecht wil een netwerkorganisatie worden, wat hoge eisen stelt aan de in- en externe communicatie. Ik ben in de periode juli 2013-december 2014 verantwoordelijk geweest voor de vertaling van de verandering naar een communicatiestrategie - en uitvoering daarvan, modernisering van de communicatiemiddelen, inclusief inzet social media en hoofdredacteur van de print- en digitale media. In deze laatste rol ook eindverantwoordelijk voor de invoering van het digitale Provincie Utrecht Magazine, dat in november 2014 één van de zeven genomineerden was voor de internationale Digital Magazine Award. Daarnaast verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke aansturing en coaching van de bestuurswoordvoerders, corporate en projectcommunicatie-adviseurs op hun rol bij de gewenste ontwikkelingsrichting van de communicatie binnen de provincie. Denk hierbij aan de invoeirng van Communicatie in de Kern van het Beleid en Omgevingsgericht Communiceren/Factor C). Tot slot als strategisch adviseur van de directie verantwoordelijk voor de interne communicatie rondom de veranderopgave van de Provincie Utrecht.

- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Communicatie gemeente Neder-Betuwe, pdf
- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, pdf
- Teamleider Communicatie, KNAW Humanities, pdf pdf
- Manager Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, HH Schieland, pdf
- Programmamanager bij TNO, Den Haag, pdf
- Kwartiermaker, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief OV Chipkaart, pdf
- Strategisch adviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, SR Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf