Portfolio

Wil je meer lezen over wat collega's van mij vinden of wat ik gedaan heb? Lees hieronder over mijn opdrachten en bekijk mijn referenties. Of lees mijn profiel op Linkedin of CV.

Mijn opdracht als teamleider Communicatie bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heb ik in september 2021 na 11 maanden afgerond. De opdracht was het communicatie team op te bouwen en toekomstproof in te richten en het communicatiebeleid verder vorm te geven/te herzien. Dit betekende alle modaliteiten van communicatie (interne, crisis-, risico-, corporate en project communicatie) samenbrengen en versterken. Bestuurlijke communicatie blijft belegd bij team Bestuurszaken.

Beschrijving opdrachten

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, sept 2020 - sept 2021
- Teamleider Communicatie KNAW Humanities Cluster, okt 2019 - jan 2020
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, mrt - dec 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016
- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012

Opdrachtgever Directeurenoverleg OV-chipkaart (DOC)
Gestart half januari 2011 - oktober 2012

Als kwartiermaker landelijk productregisseur in 2011 verantwoordelijk voor de implementatie van een drietal landelijke, interoperabele reisproducten voor OV-chipkaart reizigers. Dit in goed overleg met betrokken partijen zoals de OV-bedrijven, decentrale overheden, ministerie en  consumenten- en belangenorganisaties. Bij de implementatie waren mijn aandachtsvelden: technische en functionele specificaties, invoering in de ICT-systemen, opbrengstverdeling, communicatie, marketing, juridische zaken en afstemming met de stakeholders. De nieuwe landelijke reisproducten zijn volgens planning in april en september 2011 ingevoerd. Vervolgens ben ik in december 2011 gevraagd om mijn ervaringen in een organisatie van landelijk productregisseur verder uit te werken. De wens van de OV-bedrijven om per 1 oktober 2012 deze organisatie operationeel te hebben, is volgens planning per 8 oktober 2012 gerealiseerd.

De interimopdracht voerde ik uit in opdracht van het Directeurenoverleg OV-chipkaart van alle OV-bedrijven in Nederland (DOC).

- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, pdf
- Teamleider Communicatie, KNAW Humanities Cluster, pdf pdf
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager bij TNO, Den Haag, pdf
- Kwartiermaker, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch adviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, SR Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf