Portfolio

Wil je meer lezen over wat collega's van mij vinden of wat ik gedaan heb? Lees hieronder over mijn opdrachten en bekijk mijn referenties. Of lees mijn profiel op Linkedin of CV.

Mijn opdracht als teamleider Communicatie bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heb ik in september 2021 na 11 maanden afgerond. De opdracht was het communicatie team op te bouwen en toekomstproof in te richten en het communicatiebeleid verder vorm te geven/te herzien. Dit betekende alle modaliteiten van communicatie (interne, crisis-, risico-, corporate en project communicatie) samenbrengen en versterken. Bestuurlijke communicatie blijft belegd bij team Bestuurszaken.

Beschrijving opdrachten

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, sept 2020 - sept 2021
- Teamleider Communicatie KNAW Humanities Cluster, okt 2019 - jan 2020
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, mrt - dec 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016
- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010

Opdrachtgever Stadsregio Rotterdam
juli 2009 – juni 2010

Verantwoordelijk voor de regie op de defintieve invoering van de OV-chipkaart en afschaffen van de strippenkaart in bus, tram en RandstadRail in de stadsregio Rotterdam. Verzorgen besluitvorming (ambtelijk en bestuurlijk) binnen de stadsregio Rotterdam en afstemming met het ministerie van V&W. Adviseren management en bestuurder (strategisch/tactisch) betreffende de communicatie rondom het OV-chipkaartproject. 
Communicatie richting stadsregionale gemeenten, naburige decentrale overheden en reizigersplatform over de consequenties voor hun reizigers. Afstemming met de drie vervoerders binnen de stadsregio op gebied van techniek, distributie OV-chipkaart en communicatie campagne richting reizigers. Kennisdelen over de aanpak en resultaten van de invoering van de OV-chipkaart in Rotterdam. Op verzoek van Verkeer en Waterstaat twee evaluaties opgeleverd over de pilot invoering OV-chipkaart in de rotterdamse metro, zowel qua reizigerservaringen als bestuurlijk proces. De evaluaties zijn de basis geweest voor het vertrouwen in de volgende stap: definitieve invoering van de OV-chipkaart in bus, tram en RandstadRail in de stadsregio Rotterdam.

De stadsregio Rotterdam is samen met haar vervoerders RET, Connexxion en Qbuzz koploper in Nederland voor wat betreft de invoering van de OV-chipkaart. De overgang van strip naar chip op 11 februari 2010 is soepel verlopen en heeft positieve media aandacht gegenereerd. Na het delen van de leerervaringen uit Rotterdam heeft ook Amsterdam op 3 juni 2010 met succes de stap naar volledige invoering van de OV-chipkaart gezet.

- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, pdf
- Teamleider Communicatie, KNAW Humanities Cluster, pdf pdf
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager bij TNO, Den Haag, pdf
- Kwartiermaker, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch adviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, SR Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf