Portfolio

Wil je meer lezen over wat collega's van mij vinden of wat ik gedaan heb? Lees hieronder over mijn opdrachten en bekijk mijn referenties. Of lees mijn profiel op Linkedin of CV.

Mijn opdracht als teamleider Communicatie bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heb ik in september 2021 na 11 maanden afgerond. De opdracht was het communicatie team op te bouwen en toekomstproof in te richten en het communicatiebeleid verder vorm te geven/te herzien. Dit betekende alle modaliteiten van communicatie (interne, crisis-, risico-, corporate en project communicatie) samenbrengen en versterken. Bestuurlijke communicatie blijft belegd bij team Bestuurszaken.

Beschrijving opdrachten

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, sept 2020 - sept 2021
- Teamleider Communicatie KNAW Humanities Cluster, okt 2019 - jan 2020
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, mrt - dec 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016

TNO zet haar kennis in voor innovaties die bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving. De partners van TNO hierin zijn 3000 bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland. TNO werkt aan vraagstukken op vijf maatschappelijke terreinen: Industrie, Gezond Leven, Defensie en Veiligheid, Leefomgeving en Energie. Als programmamanager digitalisering media ondersteunde ik TNO o.a in de digitalisering van het papieren relatiemagazine Time en personeelsblad Life. Sinds 18/02/2016 is TNOTIME een feit: neem een kijkje op time.tno.nl en laat je verrassen! Mijn activiteiten bij TNO kort samengevat: opstellen PvA en PvE, interne afstemming en coaching, aansturen bureaus, organiseren van/deelname aan scrumsessies (co-creatie) in kader van design, technisch ontwerp en bouw van time.tno.nl, opstellen contentstrategie en aangepaste werkwijze, opstellen en (laten) uitvoeren van marketingcampagne (in- en extern). TNOTIME is binnen de afgegeven planning live gegaan.  

- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, pdf
- Teamleider Communicatie, KNAW Humanities Cluster, pdf pdf
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager bij TNO, Den Haag, pdf
- Kwartiermaker, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch adviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, SR Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf