Portfolio

Wil je meer lezen over wat collega's van mij vinden of wat ik gedaan heb? Lees hieronder over de inhoud van mijn opdrachten of bekijk mijn referenties (de pdf-jes) of actuele CV. Ook op mijn Linkedin pagina zijn recommendations te lezen.

Beschrijving opdrachten

- Teamleider Bestuur en Communicatie gemeente Lansingerland, dec 2023 - heden
- Teamleider Communicatie gemeente Neder-Betuwe dec 2021 - jan 2023

Team Communicatie levert een actieve bijdrage aan de doelstellingen en opgaven van de gemeente Neder-Betuwe. We werken samen met de gemeentelijke organisatie en het bestuur aan een sterke, eenduidige communicatieboodschap naar inwoners en samenwerkingspartners van de gemeente.

Mijn opdracht is het communicatieteam door te ontwikkelen/coachen en samen met hen het actieprogramma uit de nieuwe visie op Communicatie en Participatie te implementeren. Gezien de ambitie van deze gemeente is op basis van mijn advies een structurele groei van het team met vaste adviseurs en medewerkers in gang gezet. Naast coachen en adviseren heb ik de benodigde profielen geschetst, het werven gecoördineerd, de teambuilding en rolverdeling begeleid. 

De gemeente Neder-Betuwe heeft ruim 25.000 inwoners en bestaat uit zes dorpen: Dodewaard, Kesteren, Opheusden, Ochten, Echteld en Ijzendoorn. In het noorden vormt de rivier de Rijn de grens, in het zuiden de rivier de Waal, de Betuweroute loopt langs de gemeentegrens.

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, sept 2020 - sept 2021
- Teamleider Communicatie KNAW Humanities Cluster, okt 2019 - jan 2020
- Manager Bestuur en Communicatie, HH Delfland, mrt - dec 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016
- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

-

Teamleider Communicatie gemeente Neder-Betuwe, pdf

- Teamleider Communicatie Veiligheidsregio ZH-Zuid, pdf
- Teamleider Communicatie, KNAW Humanities, pdf pdf
- Manager Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, HH Schieland, pdf
- Programmamanager bij TNO, Den Haag, pdf
- Kwartiermaker, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief OV Chipkaart, pdf
- Strategisch adviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, SR Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf