Procesmanager

Wanneer concrete resultaten gevraagd worden in een complexe context, ben ik als procesmanager op mijn best. Met een scherpe analyse, inzet van heldere communicatie en gedegen regie.

Waaraan moet je denken? Aan vraagstukken waarbij meerdere partijen betrokken zijn, samenwerking een voorwaarde en de communicatieaanpak een kritische succesfactor is, schakelen op verschillende niveaus nodig is en onder tijdsdruk resultaat gehaald moet worden. En waarbij het uitgangspunt is dat de (keten-)partners ook zélf verantwoordelijkheid gaan nemen. Op basis van gedragen afspraken.

Hoe ik dat doe? Door mezelf te blijven, geen dubbele agenda te voeren, overzicht te houden, pragmatisch maar met lef de zaken op te pakken, tijdig te informeren en altijd door mensen te verbinden. Concreet: door eerst een plan van aanpak te laten vaststellen en indien nodig voorzitter te zijn van stuur- en werkgroepen, zelf de handen uit de mouwen te steken en via rapportages te sturen op gemaakte afspraken.

Hierbij schakel ik het liefst tussen bestuur, management en primaire proces en coördineer ik de (communicatie-)acties en middelen die nodig zijn om samen het gewenste resultaat te halen.

Voorbeelden waarbij ik als procesmanager ingezet ben:

  • Het invoeren van de OV-chipkaart in de stadsregio Rotterdam.
  • Het ontwikkelen en invoeren van landelijke OV-chipkaart reisproducten.
  • Het oplossen van het dubbel OV-chipkaart opstaptarief in de treinketen.
  • Het invoeren van het verplichte lerarenregister.