Strategisch advies

Communicatieplannen zijn snel achterhaald én papier is geduldig. Toch blijft het werken vanuit een strategie verstandig, omdat je anders teveel geregeerd wordt door de waan van de dag. Op de langere termijn is dat niet effectief.

Ik stel een communicatievisie of strategisch advies voor je op, aangevuld met een kort-cyclisch communicatieplan gericht op uitvoering en resultaat. Dit doe ik door met alle betrokkenen in gesprek te gaan en vanuit mijn brede communicatie- expertise.

Je kan bij mij terecht voor:

  • Communicatieadvies voor een programma met meerdere stakeholders.
  • Communicatieadvies voor een verandertraject, ook als coach on the job.
  • Corporate communicatie, issuemanagement en woordvoering.
  • Stakeholdermanagement en imago-onderzoek.
  • Omgevings- en projectcommunicatie/participatie.
  • Cross mediale inzet van offline en online communicatiekanalen.
  • Ontwikkelen innovatieve communicatiemiddelen.

Zomaar wat vragen: is de manier van communiceren binnen en vanuit jouw organisatie voor iedereen helder? Ook voor de partners? Ondersteunt de communicatiestrategie de doelstellingen van de organisatie? Zijn de processen binnen de afdeling communicatie helder en op orde? Is de behoefte aan ondersteuning en het aanbod vanuit team Communicatie in balans? Is de communicatie inzet effectief en voelen belanghebbenden zich betrokken? Meet je dat ook wel eens? Herken je de nieuwswaarde van de verandering, je dienst of project? Ken je de risico- en succesfactoren in het communiceren hierover?

Communicatievisies en -adviezen heb ik geschreven en innovatieve producten ontwikkeld voor de Consumentenbond, de Provincies Utrecht en Zuid-Holland, het Directeurenoverleg OV-chipkaart, TNO en het KNAW Humanities Cluster.